۵۷ شعبه اخذ رای در شهرستان درگز پیش بینی شده است.

 

🔸به گزارش پایگاه خبری درگز آنلاین مجتبی بزم آرا فرماندار درگز در تکمیل این خبر گفت: ۵۷ شعبه اخذ رأی در شهرستان درگز جانمایی شده است، که از این تعداد، ۲۵ شعبه در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی شامل ۱۸ شعبه ثابت شهری، ۱ شعبه سیار شهری و ۶ شعبه سیار روستایی می باشد.

 

🔸وی در ادامه افزود: در بخش چاپشلو نیز تعداد ۱۲ شعبه شامل ۲ شعبه ثابت شهری و ۱۰ شعبه سیار روستایی پیش بینی گردیده است.

همچنین تعداد ۱۰ شعبه در بخش های لطف آباد و نوخندان که هر کدام شامل ۲ شعبه ثابت شهری و ۸ شعبه سیار روستایی می باشد تدارک دیده شده است.

 

🔸بزم آرا در پایان گفت: با تلاش همکاران در مجموعه فرمانداری و همکاری هیأت اجرایی شهرستان تمامی اقدامات به خوبی و مطابق برنامه زمان بندی تقویم اجرایی انتخابات در حال اجراست.

 

✍ میلاد مقدم

 

@Dargazتعداد بازدید : 337

هشتگ ها:    #درگز    #درگزآنلاین    #اخبار درگز    # Dargaz    #dargazonline
whatsapp