رکورد جدید درتولید چغندر قند دردرگز

 

به گزارش پایگاه خبری درگز آنلاین مدیر دفتر نمایندگی کارخانه قند شیرین مشهد دردرگز گفت: عبداله قلی زاده از کشاورزان چغندر کاردرگز در سالجاری موفق شد بالغ بر99 تن چغندر قند دردرگز برداشت نماید اقای شجاع میزان تولید چغندر قند در سالجاری 990 تن اعلام نمود و افزود: این مقدار چغندر از حدود 120 هکتار زمین های زراعی برداشت شده است . 

 وی افزود: به دلیل کمبود اب کشاورزی که ناشی از خشکسالی های اخیر می باشد میزان سطح کشت به طرز چشمگیری کاهش یافته است 

 وی مرغوبیت اراضی کشاورزی درگز رایاد اورشد افزود: مرغوبیت اراضی از یک طرف و استفاده از شیوه های مکانیزه سبب شده میزان تولید چغندردرهرهکتار افزایش داشته باشد. 

 

✍️مقصودی

 

@Dargazتعداد بازدید : 153

هشتگ ها:    #درگز    #درگزآنلاین    #اخبار درگز    # Dargaz    #dargazonline
whatsapp