حال رو روز کشت صنعت پنبه

🔺واردات بی‌رویه بلای کشت و صنعت اول سال های دور درگز 

📽گزارش مستندی از فرزاد فلاحتی و میلاد مقدم
@Dargazتعداد بازدید : 142

هشتگ ها:    #درگز    #درگزآنلاین    #اخبار درگز    # Dargaz    #dargazonline
whatsapp