تندیس کم سن سال ترین رزمنده بسیجی شهید درمیدان بسیج نصب می شود

 
🔸 درجلسه ای که با حضور فرمانده بسیج سپاه ورئیس  بنیاد شهید و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در محل شهرداری تشکیل گردید مقررشد ضمن حفظ نام میدان بسیج تندیس شهید پرویز اژدو بعنوان کوچک ترین رزمنده بسیجی درمیدان بسیج دراسرع وقت طراحی و به طرز مناسبی نصب گردد. دراین جلسه درخصوص توجه ویژه به نام اوران شهرستان و نام گذاری مکان ها و میدا ن وخیابان ها به نام این عزیزان تاکید گردید 
گفتنی است شهید پرویز اژدو که حدود 11 سال سن داشت درحال تحصیل بود توانست با دست اندرکاران اعزام نیروها وجبهه را متقاعدو با لبیک گویی به رهبر کبیر انقلاب به رزمندگان اسلام برساند ودرنهایت دردفاع از میهن اسلامی به فیض شهادت نائل آمد

✍ مقصودی

 تعداد بازدید : 250

هشتگ ها:    #درگز    #درگزآنلاین    #اخبار درگز    # Dargaz    #dargazonline
whatsapp